Tổng Quan Dịch Vụ

PHÒNG TÂM LÝ PHÚC NGÂN HOẠT ĐÔNG TRONG LĨNH VỰC: 

- Tham vấn tâm lý
- Tâm lý lâm sàng – Thực hiện các bài test, đánh giá để chẩn đoán tâm lý
- Trị liệu tâm lý – Hỗ trị tâm lý tích cực
- Tâm lý học đường
- Tâm lý tình yêu – hôn nhân và gia đình
- Tâm lý ứng dụng trong công tác xã hội\

1. Hoạt động tư vấn, tham vấn –hỗ trợ tâm lý tích cực:
- Tư vấn và hỗ trợ tâm lý; can thiệp khủng hoảng cho các cá nhân có nhu cầu. (Tìm hiểu các dịch vụ tham vấn và trị liệu tâm lý) (click here)
- Tư vấn và hỗ trợ tâm lý đặc biệt cho các bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân trong vấn đề củng cố, ổn địnhtâm lý tại văn phòng và tại gia (home care).
- Trị liệu tâm lý cá nhân, nhóm và gia đình.

2. Hoạt động tâm lý giáo dục
- Thực hiện trắc nghiệm hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.
- Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.
- Tổ chức giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

3. Hoạt động cộng đồng
- Tổ chức tham vấn, tư vấn tâm lý cho cán bộ, nhân viên của các tổ chức, doanh nghiệp nhu cầu
- Các chương trình can thiệp và hỗ trợ tâm lý dành cho những đối tượng thuộc nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương (bị lạm dụng, bị bạo hành, di dân, khuyết tật,…).
- Can thiệp khủng hoảng và ngăn ngừa tự tử.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
PHÒNG TƯ VẤN TÂM LÝ PHÚC NGÂN
Địa chỉ: 82 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0966 87 75 75
Email: tamlyphucngan@gmail.com
Skype: tamlyphucngan
Website: http://tamlyphucngan.vn/

Bài viết khác