Không kiểm soát được bản thân, mất thăng bằng tâm lý