Nhận Thông Báo Đã Thanh Toán Thành Công

Sau khi Tâm lý Phúc Ngân nhận được tiền thanh toán từ khách hàng qua chuyển tiền ngân hàng hoặc nạp thẻ, tâm lý Phúc Ngân sẽ gửi tin nhắn cho khách hàng thông báo về việc đã thanh toàn thành công đồng thời gửi kém số điện thoại của chuyên gia tâm lý để khách hàng liên hệ sử dụng dịch vụ.

Bài viết khác