Giới Thiệu Dịch Vụ Tư Vấn/Tham Vấn Của Tâm Lý Phúc Ngân

Dịch vụ tư vấn và tham vấn tâm lý của Phúc Ngân là dịch vụ hỗ trợ thân chủ có được cái nhìn rõ ràng hơn về bản thân cũng như vấn đề mà thân chủ đang gặp phải.

Thông qua quá trình tương tác, bằng chuyên môn nghiệp vụ, bằng kỹ năng và sự chân tình, chuyên gia tâm lý của chúng tôi sẽ:

Giúp thân chủ thay đổi trạng thái cảm xúc, hạn chế hành vi tiêu cực, cải thiện và tăng cường suy nghĩ và hành vi tích cực.

Giúp thân chủ hiểu hơn về chính bản thân mình, hoàn cảnh của mình bằng việc cung cấp thông tin phù hợp và giải thích dựa trên cơ sở kiến thức lý luận và thực tiễn.

Giúp thân chủ đưa ra nhiều hướng giải quyết có thể thực hiện được và từ đó giúp họ lựa chọn giải pháp thích hợp nhất đối với hoàn cảnh và khả năng của họ.

Giúp thân chủ đưa ra những quyết định đúng đắn dựa trên những thông tin mà chuyên gia tâm lý Phúc Ngân cung cấp, dựa trên khả năng của đối tượng cũng như tiềm năng hỗ trợ từ các nguồn lực bên ngoài.

Hỗ trợ cho thân chủ kịp thời trong thời gian khủng hoảng.

Hỗ trợ thân chủ thực hiện các quyết định và đi đến giải quyết vấn đề bạn đang mắc phải.

Tư Vấn/Tham Vấn Tâm Lý Phúc Ngân Giúp Bạn Tăng Cường Khả Năng Tự Giải Quyết Vấn Đề Của Chính Mình.

Bài viết khác