Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng Của Phòng Tâm Lý Phúc Ngân

Bảo mật là nguyên tắc cơ bản và cũng là yếu tố quan trọng đối với đội ngũ chuyên gia và tư vấn viên của Phòng tâm lý Phúc Ngân. Nguyên tắc này đảm bảo rằng:

- Mọi thông tin thân chủ chia sẻ với chuyên gia/chuyên viên tâm lý sẽ được giữ kín
- Mọi thông tin có liên quan hoặc có từ thân chủ (nhân thân: họ tên, gia đình, địa chỉ, người thân…) được nhìn nhận là vấn đề riêng tư và được bảo mật.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp sau đây, Tâm lý Phúc Ngân sẽ phá vỡ nguyên tắc bảo mật này:
- Khách hàng/thân chủ đe dọa nhà tư vấn
- Khách hàng/thân chủ có ý muốn tự hủy hoại bản thân hoặc hành hung người khác
- Khách hàng/thân chủ là nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em hoặc bị bỏ rơi (tùy trường hợp cụ thể)

Điều này nhằm mục đích đặt sự an toàn của thân chủ/ khách hàng, của bản thân và những người khác lên trên tính bảo mật.

Ngoài ra, công dân phải tuân thủ theo pháp luật, vì vậy, trong trường hợp tòa án hay những người thực thi pháp luật yêu cầu, thông tin tư vấn có thể sẽ được cung cấp một phần hoặc toàn bộ.

Trong trường hợp, thân chủ/khách hàng muốn Tâm lý Phúc Ngân cung cấp những thông tin của bản thân cho một người khác (bác sĩ, giáo viên, tòa án hay một người cụ thể như người thân, bạn…), thân chủ/khách hàng sẽ cần ký vào bản cam kết với nội dung đồng ý hoặc đề nghị cung cấp thông tin, danh sách những thông tin mà khách hàng muốn cung cấp và đối tượng mà khách hàng muốn cung cấp.

Với đối tượng thân chủ là trẻ em, mọi vấn đề sẽ được thông qua người giám hộ trước pháp luật.

Ghi chú: Thân chủ và khách hàng có thể là 1 cũng có thể là 2 đối tượng khác nhau. Thông thường khách hàng chính là thân chủ (tự bản thân cần sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý). Trong một số trường hợp, khách hàng không phải là thân chủ - người trực tiếp cần sự trợ giúp mà là người đưa thân chủ đến để được hỗ trợ (cha mẹ đưa con đi tư vấn – trị liệu tâm lý, chồng đưa vợ đi gặp chuyên gia tâm lý ….).

Bài viết khác