Tư Vấn Như Một Cuộc Hành Trình Để Hiểu Bản Thân

Chăm sóc sức khỏe bản thân không chỉ về thể chất mà cả về tâm lý là rất quan trọng, vì những tổn thương tâm lý có thể ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh về mặt thể chất. Quá trình tư vấn là một cơ hội tốt để bạn dấn thân sâu vào quá trình tìm hiểu bản thân mình.

Khi nào bạn cần chuyên gia tâm lý?

Có những khi bạn cần một sự trợ giúp cho mình trong những giai đoạn chuyển tiếp đầy kịch tính trong cuộc đời, hay khi những thử thách trong cuộc sống, hoặc khi bạn phải đưa ra quyết định cho những điều khó khăn. Đọc những tài liệu tâm lý, và tham gia lớp học (về tâm lý, khám phá bản thân) có thể giúp bạn hiểu hơn những vấn đề cá nhân bạn chưa từng biết đến trước đây. Đối mặt, đương đầu vật lộn với những lựa chọn về cuộc sống, điều đó mang tính con người hơn cả. Việc tham dự những khóa học sẽ cho bạn thấy bạn không hề cô đơn trong cuộc đấu tranh này. Chúng tôi khuyến khích bạn tin tưởng bản thân mình để có những lựa chọn của chính bạn, nhưng thậm chí một vài cuộc tư vấn tâm lý vào đúng thời điểm có thể giúp bạn làm sáng rõ những lựa chọn ấy, đồng thời mang lại cho bạn động cơ thúc đẩy hình thành hệ thống các kế hoạch hành động mà đem tới sự thay đổi.

Theo chúng tôi, chú ý và chăm sóc sức khỏe bản thân không chỉ về thể chất mà cả về tâm lý là rất quan trọng, vì những tổn thương tâm lý có thể ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh về mặt thể chất. Khi nhận thấy rằng bạn không thể tự giúp bản thân mình, sự giúp đỡ từ phía bạn bè và gia đình và những người xung quanh là không đủ, có lẽ bạn cần tìm một chuyên gia tư vấn/tham vấn. Mọi người nếu ốm yếu về mặt thể chất, nói chung họ thường tìm thầy thuốc, còn những người có vấn đề về tâm lý, họ thường lưỡng lự khi nhờ giúp đỡ hơn. Tư vấn không cần phải là sửa tính cách của bạn, thay vì thay đổi hoàn toàn thì bạn chỉ cần một sự điều chỉnh nhỏ thôi. Nếu ô tô không hỏng, thì nhiều người không muốn đem tới hiệu sửa xe vì họ không muốn mất thời gian bảo trì. Người ta cũng sẽ tránh chuyến viếng thăm nha sĩ nếu họ không bị bệnh đau răng hành hạ khổ sở. Cũng như vậy, nhiều người đợi cho tới khi họ không thể hoạt động ở nhà, trường học, hay nơi làm việc, rồi mới chạy đi tìm tư vấn chuyên môn. Cuộc hành trình phát triển cá nhân sẽ trôi chảy hơn nếu bạn chọn vài sự điều chỉnh trong quá trình ấy.

Khi nào bạn cần chuyên gia tâm lý?

Có những khi bạn cần một sự trợ giúp cho mình trong những giai đoạn chuyển tiếp đầy kịch tính trong cuộc đời, hay khi những thử thách trong cuộc sống, hoặc khi bạn phải đưa ra quyết định cho những điều khó khăn. Đọc những tài liệu tâm lý, và tham gia lớp học (về tâm lý, khám phá bản thân) có thể giúp bạn hiểu hơn những vấn đề cá nhân bạn chưa từng biết đến trước đây. Đối mặt, đương đầu vật lộn với những lựa chọn về cuộc sống, điều đó mang tính con người hơn cả. Việc tham dự những khóa học sẽ cho bạn thấy bạn không hề cô đơn trong cuộc đấu tranh này. Chúng tôi khuyến khích bạn tin tưởng bản thân mình để có những lựa chọn của chính bạn, nhưng thậm chí một vài cuộc tư vấn tâm lý vào đúng thời điểm có thể giúp bạn làm sáng rõ những lựa chọn ấy, đồng thời mang lại cho bạn động cơ thúc đẩy hình thành hệ thống các kế hoạch hành động mà đem tới sự thay đổi.

Theo chúng tôi, chú ý và chăm sóc sức khỏe bản thân không chỉ về thể chất mà cả về tâm lý là rất quan trọng, vì những tổn thương tâm lý có thể ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh về mặt thể chất. Khi nhận thấy rằng bạn không thể tự giúp bản thân mình, sự giúp đỡ từ phía bạn bè và gia đình và những người xung quanh là không đủ, có lẽ bạn cần tìm mộtchuyên gia tư vấn/tham vấn. Mọi người nếu ốm yếu về mặt thể chất, nói chung họ thường tìm thầy thuốc, còn những người có vấn đề về tâm lý, họ thường lưỡng lự khi nhờ giúp đỡ hơn. Tư vấn không cần phải là sửa tính cách của bạn, thay vì thay đổi hoàn toàn thì bạn chỉ cần một sự điều chỉnh nhỏ thôi. Nếu ô tô không hỏng, thì nhiều người không muốn đem tới hiệu sửa xe vì họ không muốn mất thời gian bảo trì. Người ta cũng sẽ tránh chuyến viếng thăm nha sĩ nếu họ không bị bệnh đau răng hành hạ khổ sở. Cũng như vậy, nhiều người đợi cho tới khi họ không thể hoạt động ở nhà, trường học, hay nơi làm việc, rồi mới chạy đi tìm tư vấn chuyên môn. Cuộc hành trình phát triển cá nhân sẽ trôi chảy hơn nếu bạn chọn vài sự điều chỉnh trong quá trình ấy.

Bài viết khác