Hỗ trợ trực tuyến: 0966877575
Giới thiệu dịch vụ tư vấn/tham vấn của tâm lý Phúc Ngân

Giới thiệu dịch vụ tư vấn/tham vấn của tâm lý Phúc Ngân

Dịch vụ tư vấn và tham vấn tâm lý của Phúc Ngân là dịch vụ hỗ trợ thân chủ có được cái nhìn rõ ràng hơn về bản thân cũng như vấn đề mà thân chủ đang gặp phải. Thông qua quá trình tương tác, bằng chuyên môn nghiệp vụ, bằng kỹ năng và sự chân tình, chuyên gia tâm lý của chúng tôi sẽ:

Tư vấn như một cuộc hành trình để hiểu bản thân

Tư vấn như một cuộc hành trình để hiểu bản thân

Chăm sóc sức khỏe bản thân không chỉ về thể chất mà cả về tâm lý là rất quan trọng, vì những tổn thương tâm lý có thể ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh về mặt thể chất. Quá trình tư vấn là một cơ hội tốt để bạn dấn thân sâu vào quá trình tìm hiểu bản thân mình.  

Call