Hỗ trợ trực tuyến: 0966877575
Thất bại nhỏ giúp thành công lớn

Thất bại nhỏ giúp thành công lớn

Nếu bạn muốn con trẻ tự tin hơn và thành công trong việc học tập thì hãy giúp bé nhìn nhận mặt tích cực của thất bại. Điều này tưởng là kì lạ nhưng lại hoàn toàn thực tế, vì theo các nhà nghiên cứu tại đại học Poitiers ở Pháp, trẻ em sẽ học tập tốt nhất khi chúng biết rằng bên cạnh những nỗ lực thường xuyên, việc gặp thất bại cũng là chuyện bình thường .  

Call