Hỗ trợ trực tuyến: 0966877575
Phí và cách thanh toán

Phí và cách thanh toán

Tâm lý Phúc Ngân chia các dịch vụ thành ba loại tùy theo nhu cầu để khách hàng có thể dễ lựa chọn cho mình hình thức dịch vụ phù hợp.  

Thông tin thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng
Để chuyển tiền dịch vụ, quý vị vui lòng chuyển vào tài khoản sau:
Call