Hỗ trợ trực tuyến: 0966877575
Xâm hại tình dục ở trẻ em

Xâm hại tình dục ở trẻ em

Thời gian gần đây, tội phạm xâm hại tình dục ở trẻ em xảy ra ngày càng nhiều và luôn tiềm ẩn yếu tố gia tăng. Vấn nạn này cho thấy sự suy đồi về đạo đức, nhân cách của một số phần tử tha hóa, biến chất gây bức xúc trong dư luận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển lành mạnh về thể chất cũng như vấn đề tâm, sinh lý của trẻ.  

Call